Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI) tiền thân là Trung tâm Quan hệ Quốc tế, thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (CIENCO8), Bộ Giao thông vận tải, được thành lập vào ngày 28/2/1997 và đã tiến hành cổ phần hóa năm 2005.
Thông tin doanh nghiệp:
 
1. Tên doanh nghiệp     : Công ty Cổ phần Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất
2. Tên viết tắt               : CIRI
3. Ngày thành lập         : 28 tháng 2 năm 1997
4. Trụ sở chính              : số 508 Trường Chinh, Đống Đa, Hà nội
 
Ngành nghề kinh doanh chính:
 
     - Đầu tư kinh doanh tài chính
     - Đầu tư Bất động sản
     - Đầu tư Năng lượng
     - Xây dựng hạ tầng giao thông
     - Xây dựng hạ tầng, môi trường đô thị
     - Xây dựng Khu công nghiệp, khu nông nghiệp sạch
     - Thương mại & Chuyển giao công nghệ
 
Tầm nhìn
 
Từng bước tái cơ cấu đầu tư và phát triển đội ngũ,  mục tiêu của công ty cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất(CIRI) là trở thành một doanh nghiệp chuyên nghiệp và hiệu quả trong lĩnh vực Bất động sản, Năng lượng, Tài chính và phát triển công nghệ cao
 
Sứ mệnh
 
Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông, các đối tác, đạt tỷ lệ hoàn vốn cao
Tạo điều kiện làm việc tốt nhất, mang lại sự thịnh vượng cho nhân viên và gia đình của họ bằng việc phát huy những thế mạnh, nắm bắt và tranh thủ các cơ hội hợp tác đầu tư, cùng phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng.
 
Cam kết phát triển
 
CIRI nhận thức rõ con người là tài sản lớn nhất bởi họ cùng chia sẻ và gánh vác trách nhiệm thực hiện mục tiêu phát triển Công ty. Sự tận tâm, tính chuyên nghiệp và sáng tạo của nhân viên là những nhân tố then chốt giúp CIRI thành công. Do đó chính sách phát triển nguồn nhân lực của CIRI được xây dựng và thực hiện trên cơ sở:
 
        - Hỗ trợ và đào tạo để mọi nhân viên phát huy tối đa năng lực.
        - Tạo cơ hội cống hiến và đối xử công bằng đối với mọi nhân viên
        - Đãi ngộ thoả đáng và kịp thời theo đúng năng lực và sự đóng góp
        - Tạo một môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, đề cao tính chủ động và hợp tác